Museum JoCas © (CC BY-SA 3.0 NL) CC: Creative Commons - Naamsvermelding - Niet-commercieel - Gelijk delen 3.0  Nederland , licentie en © Format: Cor Bastinck ism vml JoCas, Jeugd- en jongerenvereniging. © teksten zie Wikipedia en “Info” © foto’s algemeen zie “Info” en wanneer afwijkend zie onderschrift foto’s bij artikel.

Naar de Interactieve Werelderfgoedkaart

klik

De Werelderfgoedlijst is in de loop der jaren flink gegroeid. Het weergeven van alle werelderfgoederen met zijn verschillende soorten disciplines valt buiten het bestek van ons museum.

Daarom vind je in ons museum de belangrijkste sites in de sector cultuur (monumenten) uitgewerkt (linksboven blauwe knop “Werelderfgoed” : mouseover), en daarnaast hieronder ook de verbinding naar de Interactieve Werelderfgoedkaart van UNESCO. Daar vind je in het Nederlands de mogelijkheid om alle werelderfgoederen op je gemak te bekijken en er over te lezen. De kaart heeft door zijn omvang een wat langere laadtijd.

Interactieve

 Werelderfgoedkaart

Info Contact Home

Piramiden van Gizeh. Van links naar rechts: Mykerinos, Chefren, Cheops. Op de voorgrond de 3 koninginnepiramiden.

Bron: All Gizah Pyramids. Auteur: Ricardo Liberato.

App Wereld Werelderfgoed