Museum JoCas © (CC BY-SA 3.0 NL) CC: Creative Commons - Naamsvermelding - Niet-commercieel - Gelijk delen 3.0  Nederland , licentie en © Format: Cor Bastinck ism vml JoCas, Jeugd- en jongerenvereniging. © teksten zie Wikipedia en “Info” © foto’s algemeen zie “Info” en wanneer afwijkend zie onderschrift foto’s bij artikel.

App Nederland Feest - en gedenkdagen 

Feest- en

gedenkdagen

Info Contact Home

Feest- en gedenkdagen zijn dagen waarin een historische gebeurtenis of historisch feit op nationale of internationale schaal algemeen of door bepaalde groepen in de maatschappij worden herdacht. Feestdagen die bij wet vastgelegd zijn en waarop werknemers doorgaans vrijaf hebben zijn wettelijke of officiële feestdagen.

Feestdagen in Nederland zijn ruwweg onder te verdelen in drie categorieën: nationale feestdagen, algemeen erkende feestdagen en overige feestdagen. De volgende feestdagen in Nederland worden als nationale feestdagen aangeduid:

27 april - Koningsdag; 5 mei - Bevrijdingsdag (alleen Europees Nederland)

De algemeen erkende feestdagen in Nederland zijn de nationale feestdagen, Nieuwjaarsdag en een aantal christelijke feestdagen. In de Algemene termijnenwet en andere wetten staat vermeld welke dagen als algemeen erkende feestdagen worden aangemerkt.

Nieuwjaarsdag - 1 januari; Goede Vrijdag - kruisiging van Jezus; Eerste en tweede Paasdag; Koningsdag; Bevrijdingsdag; Hemelvaartsdag; Eerste en tweede Pinksterdag; Eerste en tweede Kerstdag

In Nederland zijn geen wettelijke regels over op welke feestdagen werknemers verplicht vrij zijn. Dat is geregeld in cao's en arbeidsovereenkomsten. De meeste mensen hebben alle algemeen erkende feestdagen vrij behalve Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag. Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag zijn bij sommige werkgevers een vrije dag, bij andere niet.

Verder kent Nederland nog een aantal feestdagen die niet door iedereen in acht worden genomen, en die niet wettelijk erkend zijn:

14 februari - Valentijnsdag; - februari Carnaval; 1 mei - Dag van de Arbeid (Europees Nederland); 2e zondag van mei - Moederdag; 3e zondag van juni - Vaderdag; 3e dinsdag van september - Prinsjesdag; 4 oktober - Dierendag; 11 november - Sint Maarten; 5 december - Sinterklaas; 15 december - Koninkrijksdag en Naturalisatiedag.

Daarnaast zijn er nog lokale feestdagen, waarbij vaak alleen in de plaats of regio een vrije dag geldt. (Deze lijst is nog niet compleet).

28 augustus - Gronings Ontzet (in Groningen); 1e maandag van september - Elster Paardenmarkt (in de gemeente Overbetuwe); 3 oktober - Leids Ontzet (in Leiden); 8 oktober - Alkmaars Ontzet ( in Alkmaar )

+

+

+

+

+

+

Optocht muziekcorps voor school en stadhuis in Veere tijdens feestdag Koninklijk Huis.

(Jaartal foto onbekend)


Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Koninginnedag 2013 in Amsterdam.

Foto: Eric Walter

Feestverlichting tijdens Kerst 2004, Lemmer.  

Foto: bps72

Intocht van Sinterklaas per boot.

Foto: MarkDB

Paasvuur bij Olst.

Foto: Gerhard Aberson (user Holsto)

Oud- en Nieuwjaar

De uitdeling van haring en wittebrood na de opheffing van het beleg van Leiden, 3 oktober 1574. Gezicht in Leiden waar de boten van de Geuzen over de rivier de Vliet haring en witbrood aanvoeren en uitdelen onder de verhongerde bevolking van de stad.

Schilder: Otto van Veen. In Rijksmuseum Amsterdam.

Muis over afbeelding

+

Muis over pictogram

Muis over afbeelding

+

Muis over pictogram