App Nederland Feest - en gedenkdagen 

Dag van Nationale Rouw - MH17

Info Contact Home

Dag van Nationale Rouw - MH17. Minister-president Rutte heeft woensdag 23 juli 2014 tot dag van nationale rouw verklaard. Op deze dag komen de eerste slachtoffers van de vliegramp met vlucht MH17 aan in Eindhoven.

Dat zal gebeuren in aanwezigheid van nabestaanden. Daarnaast zullen aanwezig zijn Hunne Majesteiten Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima, minister-president Rutte en vice-minister-president Asscher, vertegenwoordigers van landen waarvan slachtoffers te betreuren zijn en andere hoogwaardigheidsbekleders.

Na de landing van de twee militaire vliegtuigen zal de aankomst in Nederland worden gemarkeerd met een trompetsignaal. Daarna zal er een minuut stilte in acht worden genomen. Iedereen kan zich hierbij aansluiten.

In verband met deze dag van nationale rouw heeft minister-president Rutte een bijzondere vlaginstructie uitgegeven om morgen van alle gebouwen van de rijksoverheid de Nederlandse vlag halfstok te voeren. Gemeenten, provincies en Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigingen in het buitenland wordt verzocht dienovereenkomstig te handelen. Verder kunnen op verschillende momenten van deze dag klokken worden geluid. Dit laatste geldt met name gedurende 5 minuten voor aankomst van de vliegtuigen. Deze aankomst is voorzien om 16.00 uur.

Malaysia Airlines-vlucht MH17 (onder code sharing met de KLM ook aangeduid als KL4103) is tot 25 juli 2014 een vaste lijndienst in de burgerluchtvaart geweest vanaf Amsterdam (luchthaven Schiphol) naar Kuala Lumpur in Maleisië. Op 17 juli 2014 is een Boeing 777-200ER van Malaysia Airlines met vluchtnummer MH17 neergestort in de nabijheid van het Oost-Oekraïense dorp Hrabove in de oblast Donetsk, in een gebied waar een pro-Russische opstand gaande is. Aan boord bevonden zich 15 bemanningsleden en 283 passagiers, van wie 193 met de Nederlandse nationaliteit. Er zijn geen overlevenden. Volgens Amerikaanse en Oekraïense overheidsbronnen is het vliegtuig getroffen door een luchtdoelraket, mogelijk afkomstig van een Boek-raketsysteem.

Sinds de Oekraïense revolutie eind februari 2014 zijn in Oost-Oekraïne en op de Krim pro-Russische separatisten militair actief. Na de Russische annexatie van de Krim in maart braken er in Oost-Oekraïne gevechten uit tussen het Oekraïense leger en (thans) goed bewapende pro-Russische separatisten, waarbij het leger ook vliegtuigen en helikopters inzette. Deze werden soms door de rebellen neergehaald; zo werd op 14 juli een transportvliegtuig op 6,5 kilometer hoogte uit de lucht geschoten.

Eerder op 17 juli beschuldigde Oekraïne de Russische luchtmacht ervan op 16 juli een Oekraïense Soechoj Soe-25 te hebben neergehaald.

Alle betrokkenen bij het gewapende conflict in Oost-Oekraïne − Oekraïne, Rusland en de pro-Russische separatisten − ontkennen, vooralsnog, iedere betrokkenheid bij dit voorval. Een vergissing wordt niet uitgesloten.

De Amerikaanse overheid heeft bevestigd dat het vliegtuig is neergehaald met een luchtdoelraket. Op satellietbeelden zou door Amerikaanse inlichtingendiensten een explosie zijn waargenomen waardoor het vliegtuig op 10 kilometer hoogte in stukken brak. Ook konden zij de baan van het projectiel achterhalen, afkomstig van een locatie in Oost-Oekraïne die wordt beheerst door separatisten. De Verenigde Staten houden het gebied via satellieten in de gaten vanwege de gewapende opstand die er enkele maanden eerder uitbrak.

Een alternatieve mogelijkheid was dat het toestel van Malaysia Airlines door separatisten was aangezien voor een militair vliegtuig van het type An-26. Vlucht MH17 zou dan zijn neergehaald door een raket van het type BUK (Boek), vanuit Snizhne (een stadsdeel van Torez), zo'n zes kilometer van de locatie van de crash. Een paar uur voor de ramp zouden separatisten hebben gewaarschuwd om niet door hun luchtruim te vliegen. De separatisten ontkenden later die dag vlucht MH17 te hebben neergeschoten. Omstreeks hetzelfde tijdstip dat vlucht MH17 neerstortte, postte een militair leider van de separatisten, Igor Girkin, een triomfantelijk bericht op de Russische socialemediasite VK dat een Oekraïens troepentransportvliegtuig was neergehaald. Volgens deze post zou dit toestel in hetzelfde luchtruim hebben gevlogen en zijn neergestort in dezelfde omgeving als het Maleisische burgervliegtuig. Tot op heden zijn er geen resten van dit transportvliegtuig aangetroffen en zijn door andere luchtvaartautoriteiten geen meldingen over het neerstorten van een dergelijk vliegtuig in de tijdspanne en op de locatie gedaan. In de post – die al snel werd verwijderd – herhaalde Girkin dat er was gewaarschuwd om niet te vliegen boven het betreffende gebied. Na de ramp verwijderde de officiële Twitteraccount van de Volksrepubliek Donetsk twitterberichten waarop te zien was dat de rebellen beschikten over luchtdoelraketten.

Premier Mark Rutte onderbrak zijn vakantie in Duitsland om zich bij het crisisteam in Den Haag te voegen. Koning Willem-Alexander liet via de Rijksvoorlichtingsdienst weten diep getroffen te zijn en intens mee te leven. Minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken heeft een onafhankelijk onderzoek naar de vliegramp geëist en onderstreepte het belang van een ongehinderde en veilige toegang tot het rampgebied. Op 18 juli 2014 hing op alle Nederlandse overheidsgebouwen in het binnen- en buitenland de vlag halfstok. Diezelfde dag gaven de premier en de minister van Buitenlandse Zaken gezamenlijk een persconferentie, waarbij Rutte verklaarde dat de daders moesten worden opgespoord en gestraft indien het daadwerkelijk om een aanslag ging.

In een volgende persconferentie op 19 juli gaf Rutte aan dat hij een "intens gesprek" had gevoerd met president Poetin.

Hij benadrukte dat hij Poetin had aangespoord zijn invloed te laten gelden. Daarnaast hekelde Rutte het traag op gang komen van een onderzoek naar de ramp en de gang van zaken op de plaats van de ramp; hij verklaarde dat iedereen die niet meewerkte aan het goed verlopen van het onderzoek een ernstige verdenking op zich laadde.

De Tweede Kamer onderbrak op maandag 21 juli 2014 het zomerreces om door de regering te worden bijgepraat over de ramp en de reacties daarop van het kabinet.

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties nam op 21 juli unaniem resolutie 2166 aan, die grotendeels was opgesteld door Australië. In de resolutie werd het neerhalen van Malaysia Airlines-vlucht 17 veroordeeld en werden eisen gesteld om een onafhankelijk onderzoek mogelijk te maken, zoals een staakt-het-vuren rondom de rampplek. Tijdens de zitting hield de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans een toespraak.

De VN-Veiligheidsraad en specifiek de overheden van Nederland, Maleisië, Oekraïne, Australië, de Verenigde Staten en Rusland maakten bekend dat er een internationaal en onafhankelijk onderzoek moest komen naar de toedracht van de ramp. Nederlandse, Maleisische, Amerikaanse en Oekraïense onderzoekers gingen op weg naar het gebied. Er was in de buurt echter geen vliegveld veilig bereikbaar en de wegen waren met blokkades afgesloten door splinterfracties van het pro-Russisch verzet, die zich mogelijk niet allemaal aan het staakt-het-vuren hielden. Ter plaatse zouden gewapende rebellen een OVSE-missie op afstand hebben proberen te houden met een waarschuwingsschot.

Op 18 juli 2014 kwamen Nederlandse onderzoekers van het Landelijk Team Forensische Opsporing en de Onderzoeksraad Voor Veiligheid samen met de Nederlandse minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken aan in Kiev. De onderzoekers gaan namens Nederland helpen bij de identificatie van de slachtoffers en het achterhalen van de oorzaak van de ramp.

Volgens de Oekraïense overheid hadden lokale rebellen toegang tot het rampgebied ontzegd aan nationale hulpdiensten. Journalisten ter plaatse meldden dat onderzoekers wel gedeeltelijk toegang hadden tot het rampgebied, maar dat zij niets mochten oprapen of meenemen wat volgens hen cruciaal bewijs kon opleveren voor de toedracht. Volgens berichten van de Oekraïense regering zouden 38 lichamen door de separatisten in vrachtwagens zijn geladen en overgebracht naar een mortuarium in Donetsk. Dit zorgde voor veel ophef, evenals berichten dat de separatisten zich aan persoonlijke bezittingen van de slachtoffers vergrepen.

Op 21 juli brachten twee treinen met koelwagons de stoffelijke overschotten van 251 slachtoffers van Torez naar Charkov. Na een onderzoek door het LTFO zullen de lichamen met een Hercules-vrachtvliegtuig van de Nederlandse Defensie naar Nederland gevlogen worden, om daar geïdentificeerd te worden.

Nederland kende ruim een halve eeuw lang geen dag van nationale rouw. In die periode zijn er wel diverse rouwdagen geweest. Na de dag van nationale rouw bij de moord op de Amerikaanse president John F. Kennedy duurde het tot 2014 voor er weer een dergelijke dag werd afgekondigd. De gedachtegang achter de schaarse toepassing van afgekondigde rouw zou zijn dat met dergelijke tradities, met bijvoorbeeld het sluiten van bioscopen, zoals bij de dood van koningin Wilhelmina in 1962, de individuele rechten van mensen zouden worden geraakt. Dat zou op bezwaren stuiten.

Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er vijf dagen van nationale rouw geweest. Daarnaast waren er diverse momenten die als een officiëuze dag van nationale rouw kunnen worden beschouwd.

Jaarlijks vindt er op 4 mei de Nationale Dodenherdenking plaats. Tijdens deze herdenking worden allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties, herdacht. Deze dag van de dodenherdenking kan gezien worden als een dag van nationale rouw. Hij is ingesteld bij koninklijk besluit.

Lijkwagens opgesteld op Vliegbasis Eindhoven na de vliegramp met MH17. Foto: Ministerie van Defensie Colonne van lijkwagens met slachtoffers van MH-17 vertrekt van Vliegbasis Eindhoven. Ministerie van Defensie

De Nederlandse vlag hangt halfstok aan de Martinitoren in Groningen.

Foto: Onderwijsgek (CC BY-SA 2.5 NL)

MH 17: Het betrokken toestel in Perth, Australië, in 2010.

Foto: Darren Koch GNU Free Documentation License, Version 1.2.

Lijkwagens opgesteld op Vliegbasis Eindhoven na de vliegramp met MH17.

Foto: Ministerie van Defensie

Vliegroute van de Malaysia Airlines Flight 17

Bewerking: Geordie Bosanko and cmglee.

+

+


  Museum JoCas © (CC BY-SA 3.0 NL) CC: Creative Commons - Naamsvermelding - Niet-commercieel - Gelijk delen 3.0  Nederland , licentie en © Format: Cor Bastinck ism vml JoCas, Jeugd- en jongerenvereniging. © teksten zie Wikipedia en “Info” © foto’s algemeen zie “Info” en wanneer afwijkend zie onderschrift foto’s bij artikel.

TOP

 Onderzoek op de rampplek van MH-17 door een Nederlandse politieagent, iemand van het Landelijk Team Forensische Opsporing en een Australische agent.

Ministerie van Defensie

Colonne van lijkwagens met slachtoffers van MH-17 vertrekt van Vliegbasis Eindhoven.

Ministerie van Defensie