© Museum JoCas                            © Teksten: Wikipedia en Cor Bastinck,- Foto’s algemeen: zie tabblad “Info-Contact” indien afwijkend zie tekst bij de foto

 

Historische personen - Nederland - Inleiding

Dit deel van het cluster Historische mannen en vrouwen  bevat tientallen pagina’s over evenveel mensen die hun sporen in de Nederlandse geschiedenis hebben achtergelaten. Elk op hun eigen manier en met gebeurtenissen van heel verschillende aard. We hebben het cluster opgedeeld in historische mannen en vrouwen uit Nederland en hen elders in de wereld. Deze pagina is een korte inleiding over de Nederlandse historische mannen en vrouwen (historische mannen en vrouwen in de rest van de wereld vind je hier). Filosofie/beschouwing over geschiedenis: De geschiedenis is en wordt geschreven door de machthebbers/overwinnaars en degenen om hen heen; door oorlogen, rampen, religie/geloof, wetenschap, en pas helemaal aan het eind kunnen gewone mensen hun welverdiende plaats in de geschiedenis innemen, die overigens altijd bescheiden is gebleven, zo zit de wereld nu eenmaal in elkaar. Maar zonder die laatste zou er echter geen geschiedenis zijn, want zij zijn de pionnen in het levensspel, dat zonder hen niet gespeeld zou kunnen worden. Dat neemt niet weg, dat er mannen en vrouwen zijn die door hun toedoen een opmerkelijke en/of zelfs belangrijke rol hebben gespeeld in onze geschiedenis, maar al te vaak zonder dat zelf te beseffen. Ook vandaag de dag verschijnen er steeds nieuwe artikelen, boeken, films enz. over hen. Doch al de info waarop die gebaseerd zijn komt uit geschreven/ media bronnen uit vroeger tijden, want niemand van de levenden van nu, heeft (de meeste van) deze mensen ooit gezien of gesproken. En dan nog dit: wat de ene persoon een heldendaad vindt, vindt de ander maar al te vaak juist een gruwel. Het is maar net aan welke kant je stond/staat. Ook kinderen en dieren spelen hun rol in de geschiedenis, minder geroemd/genoemd, maar daarom niet minder belangrijk. Alleen wordt het ze minder gegund en hebben ze geen stem die ze kunnen verheffen om hun plaats op te eisen. Als kinderen en/of dieren de geschiedenis zouden kunnen schrijven, zouden wij volwassen mensen er niet best van afkomen. Geschiedschrijving of historiografie is de geschreven interpretatie van het verleden. Een heel groot gedeelte van het verleden is volledig onbekend doordat het letterlijk en figuurlijk spoorloos verdwenen is. Geschiedschrijving is altijd een interpretatie. De historicus maakt een keuze uit het tot zijn beschikking staande materiaal, ook en vooral om niet de zogeheten omgevallen kaartenbak te publiceren, een oeverloos geheel zonder enige structurering. Een zekere mate van subjectiviteit is onvermijdelijk, omdat de geschiedschrijver de materie vanuit zijn eigen wereld, vanuit zijn eigen opvattingen en zijn eigen maatschappelijke situatie benadert (standplaats gebondenheid). Een verwante discipline is geschiedfilosofie. In academische kringen wordt onder 'historiografie' ook vaak de studie naar de geschiedschrijving zelf bedoeld: geschiedenis van geschiedschrijving. Historiografie brak als volwaardig historische discipline onder invloed van het postmodernisme door vanaf de jaren 70 van de 20e eeuw.
Museum JoCas

   © Museum JoCas tekst, -en Wikipedia zie tab Info 

 Museum JoCas 

Historische personen - Nederland - Inleiding
Dit deel van het cluster Historische mannen en vrouwen  bevat tientallen pagina’s over evenveel mensen die hun sporen in de Nederlandse geschiedenis hebben achtergelaten. Elk op hun eigen manier en met gebeurtenissen van heel verschillende aard. We hebben het cluster opgedeeld in historische mannen en vrouwen uit Nederland en hen elders in de wereld. Deze pagina is een korte inleiding over de Nederlandse historische mannen en vrouwen. Filosofie/beschouwing over geschiedenis: De geschiedenis is en wordt geschreven door de machthebbers/overwinnaars en degenen om hen heen; door oorlogen, rampen, religie/geloof, wetenschap, en pas helemaal aan het eind kunnen gewone mensen hun welverdiende plaats in de geschiedenis innemen, die overigens altijd bescheiden is gebleven, zo zit de wereld nu eenmaal in elkaar. Maar zonder die laatste zou er echter geen geschiedenis zijn, want zij zijn de pionnen in het levensspel, dat zonder hen niet gespeeld zou kunnen worden. Dat neemt niet weg, dat er mannen en vrouwen zijn die door hun toedoen een opmerkelijke en/of zelfs belangrijke rol hebben gespeeld in onze geschiedenis, maar al te vaak zonder dat zelf te beseffen. Ook vandaag de dag verschijnen er steeds nieuwe artikelen, boeken, films enz. over hen. Doch al de info waarop die gebaseerd zijn komt uit geschreven/ media bronnen uit vroeger tijden, want niemand van de levenden van nu, heeft (de meeste van) deze mensen ooit gezien of gesproken. En dan nog dit: wat de ene persoon een heldendaad vindt, vindt de ander maar al te vaak juist een gruwel. Het is maar net aan welke kant je stond/staat. Ook kinderen en dieren spelen hun rol in de geschiedenis, minder geroemd/genoemd, maar daarom niet minder belangrijk. Alleen wordt het ze minder gegund en hebben ze geen stem die ze kunnen verheffen om hun plaats op te eisen. Als kinderen en/of dieren de geschiedenis zouden kunnen schrijven, zouden wij volwassen mensen er niet best van afkomen. Geschiedschrijving of historiografie is de geschreven interpretatie van het verleden. Een heel groot gedeelte van het verleden is volledig onbekend doordat het letterlijk en figuurlijk spoorloos verdwenen is. Geschiedschrijving is altijd een interpretatie. De historicus maakt een keuze uit het tot zijn beschikking staande materiaal, ook en vooral om niet de zogeheten omgevallen kaartenbak te publiceren, een oeverloos geheel zonder enige structurering. Een zekere mate van subjectiviteit is onvermijdelijk, omdat de geschiedschrijver de materie vanuit zijn eigen wereld, vanuit zijn eigen opvattingen en zijn eigen maatschappelijke situatie benadert (standplaats gebondenheid). Een verwante discipline is geschiedfilosofie. In academische kringen wordt onder 'historiografie' ook vaak de studie naar de geschiedschrijving zelf bedoeld: geschiedenis van geschiedschrijving. Historiografie brak als volwaardig historische discipline onder invloed van het postmodernisme door vanaf de jaren 70 van de 20e eeuw.