© Museum JoCas                            © Teksten: Wikipedia en Cor Bastinck,- Foto’s algemeen: zie tabblad “Info-Contact” indien afwijkend zie tekst bij de foto

 

Schepping

Schepping: God schiep het heelal met haar sterrenstelsels en daarin de zonnestelsels, zoals de onze met de zon en planeten, zoals de Aarde en het leven, naar zijn beeld (ontwerp). God: toen Mozes God naar zijn naam vroeg antwoordde Hij: "Ik ben die ik ben". Dat lijkt raadselachtig, maar is het niet. Als je de enige bent heb je immers ook geen nadere naamsaanduiding nodig. Pas bij twee of meer heb je een nadere naam nodig om te weten met wie je te maken hebt. Aangezien God de enige is, heeft Hij dus ook geen nadere naam nodig. Heelal: de ruimte waarin we ons met onze planeet Aarde bevinden, noemen we het heelal. Andere namen daarvoor zijn het universum, de kosmos en de ruimte. Het heelal is voor ons onvoorstelbaar groot en noemen we daarom oneindig (zonder einde). De hemel met de zon, maan en sterren (hemellichamen genoemd) kunnen we zien dankzij het licht dat onze zon uitstraalt en door de genoemde hemellichamen wordt weerkaatst. Het heelal is volgens de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen bijna 14 miljard jaar oud en is ontstaan uit een oerknal (een grote explosie). Het heelal dijt nog steeds uit (wordt van binnen naar buiten steeds wijder), dat betekent dat ook de afstand tussen de hemellichamen steeds groter wordt. Het belangrijkste bewijs voor die theorie werd in 1964 ontdekt door Penzias en Wilson die hiervoor de Nobelprijs kregen. Zonnestelsel: in het heelal bevinden zich sterrenstelsels (verzameling van honderden miljoenen sterren=hemellichamen). In de sterrenstelsels bevinden zich de zonnestelsels. Het sterrenstelsel waarin zich ons zonnestelsel bevindt noemen we de melkweg. Een zonnestelsel, dus ook het onze, bestaat uit een ster (de zon) met daaromheen draaiende planeten. Hou je vast: ons zonnestelsel bevindt zich op ongeveer 30.000 lichtjaren (een lichtjaar is de afstand die het licht aflegt in één jaar en is precies 9.460.730.472.580.800 meter) van het centrum van de melkweg en draait met een snelheid van 782.460 km per uur om dat centrum heen. De omwenteling is voltooid na 226 miljoen jaar. De melkweg is ongeveer 100.000 lichtjaar in doorsnee. Ons zonnestelsel kent acht planeten die om de zon heendraaien. Met uitzondering van de Aarde zijn alle planeten in ons zonnestelsel vernoemd naar Griekse en Romeinse goden. Vanaf de zon gezien zijn dat:1. Mercurius, 2. Venus, 3. Aarde, 4. Mars, 5. Jupiter, 6. Saturnus, 7. Uranus en 8. Neptunus. Een dwergplaneet zoals Pluto, is een categorie van planeetachtige hemellichamen. De benaming dwergplaneet hangt samen met de definitie van planeet die sinds 24 augustus 2006 wordt gehanteerd door de Internationale Astronomische Unie (IAU). Dwergplaneten zijn groter dan planetoïden, maar kleiner dan planeten. Formeel betreft het dus geen subcategorie van de planeten, maar een apart type hemellichaam. Aarde: onze planeet Aarde is vooralsnog de enige bekende plek in het heelal waar leven voorkomt (of is voorgekomen) en is de woonplaats van miljoenen soorten organismen. De Aarde is ongeveer 4,57 miljard jaar oud en het leven daarop begon maximaal 1 miljard jaar na het ontstaan. Het aardoppervlak is voor 71% bedekt met vloeibaar water en de rest bestaat uit land en ijs (bevroren water). De aanwezigheid van vloeibaar water is noodzakelijk voor alle bekende levensvormen en maakt de Aarde in ieder geval uniek in ons zonnestelsel. De Aarde draait rond om zijn eigen as in 24 uur = een dag en ook nog om de zon in ruim 365 dagen oftewel een jaar, omdat het in werkelijkeid dus wat langer is, wordt dat regelmatig gecorrigeerd, bijvoorbeeld met één keer in de vier jaar een schrikkeljaar (dan komt er dat jaar één dag bij). Leven: met leven worden over het algemeen organismen aangeduid die kunnen groeien en/of zich kunnen vermenigvuldigen. Binnen de biologie (=leer van het leven) zijn de vele levensvormen die men op Aarde vindt, opgedeeld in groepen. Vroeger werden alle organismen ingedeeld binnen de zogenoemde "vier rijken" (bacteriën, schimmels, planten, dieren). Een voordeel van deze opdeling is, dat men snel de verschillen tussen de levensvormen kan zien. Deze vier 'klassieke' rijken worden nu ook nog steeds gehanteerd, vooral omdat die voor niet-wetenschappers het meest duidelijk is. Daarnaast zijn er ook nog de organismen als virussen e.d.. Planten leven zowel in het water (zee=zout, rivieren- en meren=zoet) als op het land. Dieren leven zowel in het water (de vissen en de zeezoogdieren, zoals de walvissen en dolfijnen) als op het land. Sommige soorten leven zowel in het water als op het land, zoals de amfibieën (salamanders,padden en kikkers). De vogels gebruiken voornamelijk het luchtruim om zich voort te bewegen, zo ook verschillende soorten insecten. Mens  De dieren zijn de jongste organismen binnen de indeling van de vier rijken. De mens behoort tot het rijk der dieren. Dieren kunnen hun voedingsstoffen niet zelf maken, en moeten dus andere organismen eten. De mens (Homo sapiens= "wijze of verstandige mens"), is een primaat (groep van zoogdieren waartoe mensen, apen en halfapen behoren) behorend tot de superfamilie der mensapen (Hominoidea), waartoe ook de gibbons, orang-oetans, gorilla's en chimpansees behoren. De belangrijkste unieke uiterlijke eigenschappen van primaten en dus de mens zijn de grootte van de hersenpan en de hersenen. Bijna alle primaten hebben aan elke ledemaat (arm,been / hand,voet) vijf vingers of tenen, vlakke vingernagels, grote duimen en grote tenen. Hiermee kunnen ze voorwerpen vastpakken en vasthouden. De mensen, van wie Homo sapiens de enige overlevende soort is, hebben een bekkenstructuur die aan een rechte houding is aangepast. Zij worden gekenmerkt door het gebruik van taal en een hoogontwikkelde capaciteit om het milieu (de leefomgeving) aan te passen aan zijn wensen. Geloof Alle leven is van nature nieuwsgierig, de één meer dan de ander. De mens is ook nog eens nieuwsgierig naar: waar we vandaan komen, waarom alles gebeurd en naar de toekomst. Dat brengt ook onzekerheid en angst voor het onbekende. De mens gelooft dat alles is geschapen door een voor hem niet te aanschouwen hogere macht, God. Er zijn ook mensen die geloven dat alles toeval is, waarmee ze God toch een naam gegeven hebben: 'Toeval'. Mensen kunnen keuzen maken en bijvoorbeeld stellen dat hun manier van geloven de goede is. Zij zoeken mensen om zich heen die dat ook vinden. Zo zijn de verschillende soorten van geloof ontstaan. Dat zoeken naar verschillen is een menselijke eigenschap. Zo zijn er ook mensen die bedacht hebben dat ze zich (meer) met God kunnen verbinden door offergaven. Bijvoorbeeld door iets van hun eigen lichaam, of zelfs dat van hun kind (jongensbesnijdenis) aan God te schenken. Maar zal God er blij mee zijn om iets te krijgen wat al van Hem is? Hij heeft immers alles zelf geschapen. Is de mooiste gift niet gelijk de allermoeilijkste: het naleven van de Tien Geboden, zoals die bedoeld zijn door God.
(Fresco) Schilder: Michelangelo Bron: NASA, ESA, the Hubble Heritage (STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration, and A. Evans (University of Virginia, Charlottesville/NRAO/Stony Brook University) Auteur: SiBr4. Bron:  File:Solar System size to scale.svg by Cmglee. Gesneden uit palmhout. Kunstenaar: Conrad Meit, tussen ca. 1510 en ca. 1515. Schilder: Philippe de Champaigne. Bron: Hermitage (Sint-Petersburg) Aarde Museum JoCas

   © Museum JoCas tekst, -en Wikipedia zie tab Info 

 Museum JoCas 

Schepping
Schepping: God schiep het heelal met haar sterrenstelsels en daarin de zonnestelsels, zoals de onze met de zon en planeten, zoals de Aarde en het leven, naar zijn beeld (ontwerp). God: toen Mozes God naar zijn naam vroeg antwoordde Hij: "Ik ben die ik ben". Dat lijkt raadselachtig, maar is het niet. Als je de enige bent heb je immers ook geen nadere naamsaanduiding nodig. Pas bij twee of meer heb je een nadere naam nodig om te weten met wie je te maken hebt. Aangezien God de enige is, heeft Hij dus ook geen nadere naam nodig. Heelal: de ruimte waarin we ons met onze planeet Aarde bevinden, noemen we het heelal. Andere namen daarvoor zijn het universum, de kosmos en de ruimte. Het heelal is voor ons onvoorstelbaar groot en noemen we daarom oneindig (zonder einde). De hemel met de zon, maan en sterren (hemellichamen genoemd) kunnen we zien dankzij het licht dat onze zon uitstraalt en door de genoemde hemellichamen wordt weerkaatst. Het heelal is volgens de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen bijna 14 miljard jaar oud en is ontstaan uit een oerknal (een grote explosie). Het heelal dijt nog steeds uit (wordt van binnen naar buiten steeds wijder), dat betekent dat ook de afstand tussen de hemellichamen steeds groter wordt. Het belangrijkste bewijs voor die theorie werd in 1964 ontdekt door Penzias en Wilson die hiervoor de Nobelprijs kregen. Zonnestelsel: in het heelal bevinden zich sterrenstelsels (verzameling van honderden miljoenen sterren=hemellichamen). In de sterrenstelsels bevinden zich de zonnestelsels. Het sterrenstelsel waarin zich ons zonnestelsel bevindt noemen we de melkweg. Een zonnestelsel, dus ook het onze, bestaat uit een ster (de zon) met daaromheen draaiende planeten. Hou je vast: ons zonnestelsel bevindt zich op ongeveer 30.000 lichtjaren (een lichtjaar is de afstand die het licht aflegt in één jaar en is precies 9.460.730.472.580.800 meter) van het centrum van de melkweg en draait met een snelheid van 782.460 km per uur om dat centrum heen. De omwenteling is voltooid na 226 miljoen jaar. De melkweg is ongeveer 100.000 lichtjaar in doorsnee. Ons zonnestelsel kent acht planeten die om de zon heendraaien. Met uitzondering van de Aarde zijn alle planeten in ons zonnestelsel vernoemd naar Griekse en Romeinse goden. Vanaf de zon gezien zijn dat:1. Mercurius, 2. Venus, 3. Aarde, 4. Mars, 5. Jupiter, 6. Saturnus, 7. Uranus en 8. Neptunus. Een dwergplaneet zoals Pluto, is een categorie van planeetachtige hemellichamen. De benaming dwergplaneet hangt samen met de definitie van planeet die sinds 24 augustus 2006 wordt gehanteerd door de Internationale Astronomische Unie (IAU). Dwergplaneten zijn groter dan planetoïden, maar kleiner dan planeten. Formeel betreft het dus geen subcategorie van de planeten, maar een apart type hemellichaam. Aarde: onze planeet Aarde is vooralsnog de enige bekende plek in het heelal waar leven voorkomt (of is voorgekomen) en is de woonplaats van miljoenen soorten organismen. De Aarde is ongeveer 4,57 miljard jaar oud en het leven daarop begon maximaal 1 miljard jaar na het ontstaan. Het aardoppervlak is voor 71% bedekt met vloeibaar water en de rest bestaat uit land en ijs (bevroren water). De aanwezigheid van vloeibaar water is noodzakelijk voor alle bekende levensvormen en maakt de Aarde in ieder geval uniek in ons zonnestelsel. De Aarde draait rond om zijn eigen as in 24 uur = een dag en ook nog om de zon in ruim 365 dagen oftewel een jaar, omdat het in werkelijkeid dus wat langer is, wordt dat regelmatig gecorrigeerd, bijvoorbeeld met één keer in de vier jaar een schrikkeljaar (dan komt er dat jaar één dag bij). Leven: met leven worden over het algemeen organismen aangeduid die kunnen groeien en/of zich kunnen vermenigvuldigen. Binnen de biologie (=leer van het leven) zijn de vele levensvormen die men op Aarde vindt, opgedeeld in groepen. Vroeger werden alle organismen ingedeeld binnen de zogenoemde "vier rijken" (bacteriën, schimmels, planten, dieren). Een voordeel van deze opdeling is, dat men snel de verschillen tussen de levensvormen kan zien. Deze vier 'klassieke' rijken worden nu ook nog steeds gehanteerd, vooral omdat die voor niet-wetenschappers het meest duidelijk is. Daarnaast zijn er ook nog de organismen als virussen e.d.. Planten leven zowel in het water (zee=zout, rivieren- en meren=zoet) als op het land. Dieren leven zowel in het water (de vissen en de zeezoogdieren, zoals de walvissen en dolfijnen) als op het land. Sommige soorten leven zowel in het water als op het land, zoals de amfibieën (salamanders,padden en kikkers). De vogels gebruiken voornamelijk het luchtruim om zich voort te bewegen, zo ook verschillende soorten insecten. Mens  De dieren zijn de jongste organismen binnen de indeling van de vier rijken. De mens behoort tot het rijk der dieren. Dieren kunnen hun voedingsstoffen niet zelf maken, en moeten dus andere organismen eten. De mens (Homo sapiens= "wijze of verstandige mens"), is een primaat (groep van zoogdieren waartoe mensen, apen en halfapen behoren) behorend tot de superfamilie der mensapen (Hominoidea), waartoe ook de gibbons, orang-oetans, gorilla's en chimpansees behoren. De belangrijkste unieke uiterlijke eigenschappen van primaten en dus de mens zijn de grootte van de hersenpan en de hersenen. Bijna alle primaten hebben aan elke ledemaat (arm,been / hand,voet) vijf vingers of tenen, vlakke vingernagels, grote duimen en grote tenen. Hiermee kunnen ze voorwerpen vastpakken en vasthouden. De mensen, van wie Homo sapiens de enige overlevende soort is, hebben een bekkenstructuur die aan een rechte houding is aangepast. Zij worden gekenmerkt door het gebruik van taal en een hoogontwikkelde capaciteit om het milieu (de leefomgeving) aan te passen aan zijn wensen. Geloof Alle leven is van nature nieuwsgierig, de één meer dan de ander. De mens is ook nog eens nieuwsgierig naar: waar we vandaan komen, waarom alles gebeurd en naar de toekomst. Dat brengt ook onzekerheid en angst voor het onbekende. De mens gelooft dat alles is geschapen door een voor hem niet te aanschouwen hogere macht, God. Er zijn ook mensen die geloven dat alles toeval is, waarmee ze God toch een naam gegeven hebben: 'Toeval'. Mensen kunnen keuzen maken en bijvoorbeeld stellen dat hun manier van geloven de goede is. Zij zoeken mensen om zich heen die dat ook vinden. Zo zijn de verschillende soorten van geloof ontstaan. Dat zoeken naar verschillen is een menselijke eigenschap. Zo zijn er ook mensen die bedacht hebben dat ze zich (meer) met God kunnen verbinden door offergaven. Bijvoorbeeld door iets van hun eigen lichaam, of zelfs dat van hun kind (jongensbesnijdenis) aan God te schenken. Maar zal God er blij mee zijn om iets te krijgen wat al van Hem is? Hij heeft immers alles zelf geschapen. Is de mooiste gift niet gelijk de allermoeilijkste: het naleven van de Tien Geboden, zoals die bedoeld zijn door God.
(Fresco) Schilder: Michelangelo Bron: NASA, ESA, the Hubble Heritage (STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration, and A. Evans (University of Virginia, Charlottesville/NRAO/Stony Brook University) Auteur: SiBr4. Bron:  File:Solar System size to scale.svg by Cmglee. Aarde Gesneden uit palmhout. Kunstenaar: Conrad Meit, tussen ca. 1510 en ca. 1515. Schilder: Philippe de Champaigne. Bron: Hermitage (Sint-Petersburg)