© Museum JoCas                            © Teksten: Wikipedia en Cor Bastinck,- Foto’s algemeen: zie tabblad “Info-Contact” indien afwijkend zie tekst bij de foto

 

Waterschapsverkiezingen 

De waterschapsverkiezingen zijn Nederlandse verkiezingen voor het bestuur van de waterschappen. De waterschapsverkiezingen worden om de vier jaar gehouden. De verkiezingen worden op dezelfde dag gehouden als de Provinciale Statenverkiezingen. Tot 1 juli 2014 werden de waterschapsverkiezingen niet door de Kieswet geregeld, maar door de Waterschapswet. Het waren toen de enige Nederlandse verkiezingen waarbij op afstand gestemd werd via de post. De vertegenwoordiging in het algemeen bestuur van een waterschap was van oudsher gebaseerd op de trits "belang- betaling-zeggenschap". Vanaf 1978 tot 1995 werd een derde van de zetels ingenomen door hoofdingelanden (algemeen bestuurders) gekozen door eigenaren van ongebouwd onroerend goed; tevens een derde werd ingenomen door hoofdingelanden gekozen door eigenaren gebouwd (huiseigenaren). De resterende hoofdingelanden werden gekozen door gemeenteraden en het bedrijfsleven (bedrijfsgebouwd). Met de in 1995 ingevoerde Waterschapswet kregen de ingezetenen de burgers - van elk waterschap voor het eerst direct stemrecht. In 1995 werden voor het eerst waterschapsverkiezingen "nieuwe stijl" gehouden. Onder meer in de Zuid- Hollandse waterschappen gebruikte men in dat jaar nog het indirecte systeem - verkiezing door afgevaardigden van de gemeenteraden. De verkiezingen van 2003 werden een jaar uitgesteld in verband met fusies van de waterschappen. In 2008 vonden voor het eerste landelijk waterschapsverkiezingen plaats. De meerderheid van de zetels in elk algemeen bestuur wordt gekozen door de ingezetenen. Daarnaast zijn er ter vertegenwoordiging van de agrarische en andere bedrijfsbelangen en de natuurbelangen de zogenaamde geborgde zetels, voor de categorieën onbebouwd, bedrijfsgebouwd en natuur. De vertegenwoordigers van de bedrijven worden aangewezen door de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) en de Kamer van Koophandel. De zetels voor de bossen en natuurgebieden werden ingevuld door het Bosschap. Omdat dit bestuursorgaan als bedrijfschap in 2014 wordt opgeheven, is deze taak overgenomen door de nieuwe Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE). De categorie gebouwd, die huiseigenaren vertegenwoordigde, is bij de verkiezingen van 2008 afgeschaft. Sinds de waterschapsverkiezingen 2008 worden de kandidatenlijsten opgesteld door partijen. Sindsdien nemen zowel landelijke politieke partijen als speciaal opgerichte waterschapslijsten deel, een situatie die enigszins vergelijkbaar is met lokale lijsten bij Gemeenteraadsverkiezingen. Uiteindelijk werd in 2014 besloten om de waterschapsverkiezingen via de Kieswet te regelen en ze voortaan op dezelfde dag als de verkiezingen voor de Provinciale Staten te houden. Op 18 maart 2015 werden de Waterschapsverkiezingen 2015 gehouden. Een waterschap is op basis van de Waterschapswet ingesteld in een bepaalde regio in Nederland en heeft tot taak de waterhuishouding te regelen. Waterschap wordt ook gebruikt om de regio aan te duiden waarover die instantie zeggenschap heeft. Het gebied wordt niet bepaald door gemeente- of provinciegrenzen, maar door stroomgebieden of afwateringsgebieden in een bepaalde regio. Zes waterschappen in Utrecht, Zuid- en Noord-Holland dragen de naam hoogheemraadschap. Per 1 januari 2014 zijn er 24 waterschappen in Nederland. Op 18 maart 2015 waren er verkiezingen in 22 waterschappen. Sinds 1 januari 2005 zijn alle waterschappen zowel verantwoordelijk voor de kwantiteit (waterpeil) als de kwaliteit van het water. Ook zijn er geen overlappende gebieden meer, elk deel van het (Europese) grondgebied van Nederland valt nu onder één waterschap. De volgende taken worden tot de taken van waterschappen gerekend: de waterkeringszorg (zoals dijken), het waterkwantiteitsbeheer en het waterkwaliteitsbeheer.
Foto: Apdency (CC0 1.0) Foto: Uberprutser Foto: Henri Cormont Bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat". Museum JoCas

   © Museum JoCas tekst, -en Wikipedia zie tab Info 

 Museum JoCas 

Waterschapsverkiezingen 
De waterschapsverkiezingen zijn Nederlandse verkiezingen voor het bestuur van de waterschappen. De waterschapsverkiezingen worden om de vier jaar gehouden. De verkiezingen worden op dezelfde dag gehouden als de Provinciale Statenverkiezingen. Tot 1 juli 2014 werden de waterschapsverkiezingen niet door de Kieswet geregeld, maar door de Waterschapswet. Het waren toen de enige Nederlandse verkiezingen waarbij op afstand gestemd werd via de post. De vertegenwoordiging in het algemeen bestuur van een waterschap was van oudsher gebaseerd op de trits "belang-betaling-zeggenschap". Vanaf 1978 tot 1995 werd een derde van de zetels ingenomen door hoofdingelanden (algemeen bestuurders) gekozen door eigenaren van ongebouwd onroerend goed; tevens een derde werd ingenomen door hoofdingelanden gekozen door eigenaren gebouwd (huiseigenaren). De resterende hoofdingelanden werden gekozen door gemeenteraden en het bedrijfsleven (bedrijfsgebouwd). Met de in 1995 ingevoerde Waterschapswet kregen de ingezetenen de burgers - van elk waterschap voor het eerst direct stemrecht. In 1995 werden voor het eerst waterschapsverkiezingen "nieuwe stijl" gehouden. Onder meer in de Zuid-Hollandse waterschappen gebruikte men in dat jaar nog het indirecte systeem - verkiezing door afgevaardigden van de gemeenteraden. De verkiezingen van 2003 werden een jaar uitgesteld in verband met fusies van de waterschappen. In 2008 vonden voor het eerste landelijk waterschapsverkiezingen plaats. De meerderheid van de zetels in elk algemeen bestuur wordt gekozen door de ingezetenen. Daarnaast zijn er ter vertegenwoordiging van de agrarische en andere bedrijfsbelangen en de natuurbelangen de zogenaamde geborgde zetels, voor de categorieën onbebouwd, bedrijfsgebouwd en natuur. De vertegenwoordigers van de bedrijven worden aangewezen door de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) en de Kamer van Koophandel. De zetels voor de bossen en natuurgebieden werden ingevuld door het Bosschap. Omdat dit bestuursorgaan als bedrijfschap in 2014 wordt opgeheven, is deze taak overgenomen door de nieuwe Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE). De categorie gebouwd, die huiseigenaren vertegenwoordigde, is bij de verkiezingen van 2008 afgeschaft. Sinds de waterschapsverkiezingen 2008 worden de kandidatenlijsten opgesteld door partijen. Sindsdien nemen zowel landelijke politieke partijen als speciaal opgerichte waterschapslijsten deel, een situatie die enigszins vergelijkbaar is met lokale lijsten bij Gemeenteraadsverkiezingen. Uiteindelijk werd in 2014 besloten om de waterschapsverkiezingen via de Kieswet te regelen en ze voortaan op dezelfde dag als de verkiezingen voor de Provinciale Staten te houden. Op 18 maart 2015 werden de Waterschapsverkiezingen 2015 gehouden. Een waterschap is op basis van de Waterschapswet ingesteld in een bepaalde regio in Nederland en heeft tot taak de waterhuishouding te regelen. Waterschap wordt ook gebruikt om de regio aan te duiden waarover die instantie zeggenschap heeft. Het gebied wordt niet bepaald door gemeente- of provinciegrenzen, maar door stroomgebieden of afwateringsgebieden in een bepaalde regio. Zes waterschappen in Utrecht, Zuid- en Noord- Holland dragen de naam hoogheemraadschap. Per 1 januari 2014 zijn er 24 waterschappen in Nederland. Op 18 maart 2015 waren er verkiezingen in 22 waterschappen. Sinds 1 januari 2005 zijn alle waterschappen zowel verantwoordelijk voor de kwantiteit (waterpeil) als de kwaliteit van het water. Ook zijn er geen overlappende gebieden meer, elk deel van het (Europese) grondgebied van Nederland valt nu onder één waterschap. De volgende taken worden tot de taken van waterschappen gerekend: de waterkeringszorg (zoals dijken), het waterkwantiteitsbeheer en het waterkwaliteitsbeheer.
Foto: Apdency (CC0 1.0) Foto: Uberprutser Foto: Henri Cormont Bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat".