© Museum JoCas                            © Teksten: Wikipedia en Cor Bastinck,- Foto’s algemeen: zie tabblad “Info-Contact” indien afwijkend zie tekst bij de foto

 

William Booth

William Booth (1829 - 1912) was de Britse stichter en de eerste generaal van het Leger des Heils. Hij was de enige overlevende zoon van Samuel Booth en Mary Moss. Samuel Booth was een rijk man, wiens zaak in zijn latere leven failliet ging. In 1842 overleed zijn vader, en liet zijn vrouw en kind arm achter. Vlak na de dood van zijn vader bekeerde hij zich en werd sterk gelovig. Hij gaf preken in de kerk en op straat, en werd later een evangelist binnen de methodisten (stroming in het protestantisme en vindt zijn oorsprong in de 18e eeuw). Hij kreeg in 1858 een pastoraat toegewezen in Gateshead (Noordoost- Engeland) waar hij niet blij mee was. Hij wilde zich volledig wijden aan het evangeliseren, en vond dat de taken van het pastoraat hem hierbij in de weg stonden. In 1861 werd zijn verzoek om zich volledig te wijden aan het evangeliseren opnieuw afgewezen en vlak daarna werd hij een onafhankelijk evangelist. Zijn boodschap bleef echter hetzelfde. Hij trouwde Catherine Mumford op 16 juni 1855, en zij kregen acht kinderen. In 1865 richtte Booth samen met zijn vrouw de East London Revival Society (later East London Christian Mission, daarna kortweg The Christian Mission en vanaf 1878 The Salvation Army) op, en hij organiseerde bijeenkomsten in het Londense East End op zondagen, waar ze redding boden aan degenen die het het meest nodig hadden, waaronder alcoholisten, criminelen en prostituees. Hij opende ook een gaarkeuken. In 1878 veranderde de naam van de organisatie naar het "Leger des Heils" (The Salvation Army), en ook de structuur werd zoals die in het leger was. William Booth en de andere soldaten in Gods leger trokken ten strijde in hun uniform voor de bijeenkomsten. Booth werd de Generaal, en de andere evangelisten kregen hun bijbehorende rang. De Generaal stichtte posten voor Gods Leger in 58 verschillende landen en kolonies, en reisde veel om bijeenkomsten te organiseren. Hij gaf een tijdschrift uit en schreef een aantal boeken. Ook zijn er een aantal liederen van zijn hand. Zijn boek 'In Engelands Donkerste Wildernissen en De Weg ter Ontkoming' werd een bestseller nadat het in 1890 werd uitgebracht. De meningen over het Leger des Heils en William Booth veranderden uiteindelijk van minachting naar respect, en William ging op bezoek bij koningen, keizers en presidenten. Ook de kranten gebruikten zijn titel "de Generaal" met respect. De boodschap die het echtpaar Booth brengt (ook Williams echtgenote Catherine Mumford is actief evangeliste) slaat aan, al worden ze soms bekogeld met straatvuil, rotte eieren en dode ratten. Een paar jaar later, in 1868, zijn er in Londen al 13 evangelisatie-posten. Een van de eerste zalen die in gebruik werden genomen was de People’s Mission Hall, een gebouw waar 1500 mensen konden samenkomen om naar de prediking te luisteren, maar waar per dag ook 5000 liter soep kon worden gemaakt: volgens William Booth hadden hongerige magen geen oren. Gaandeweg kwamen een uniform en een pet in gebruik waarop driemaal de letter S te zien was: Soup, Soap and Salvation. Voor het aanhoren van het evangelie, het verhaal over Jezus, de redder, werd indien nodig ook het vuil van de straat met zeep weggewassen. Het Leger des Heils combineert de verkondiging met het praktiseren van de geloofsovertuiging in de vorm van directe maatschappelijke hulpverlening aan diegenen in de samenleving die geen helper hebben, zoals daklozen, prostituees en verslaafden. Het Leger heeft een organisatiemodel dat enigszins lijkt op dat van een krijgsmacht, en de bestuurders hebben "militaire" rangen. Hoofd van het Leger is generaal André Cox (sinds 2013). Het Leger des Heils formuleert de eigen missie als volgt: “Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke Kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie”. Het doel van het Leger des Heils is:“Het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus "in woord en daad". William Booth overleed op 83-jarige leeftijd. Hij ligt samen met zijn vrouw begraven op de Abney Park Begraafplaats in Londen. Het Leger des Heils Er is binnen het Kerkgenootschap Leger des Heils veel aandacht voor de persoonlijke bekering: “Alle leden van de organisatie belijden door de genade Gods gered te zijn van de schuld en de macht van de zonde. Zij zijn er zich van bewust, dat zij zijn "gered om te redden", soldaten, die strijden om anderen voor Christus te winnen. Vandaar de aanvallende methoden van het Leger." De opwekkingssamenkomsten spelen een grote rol; vroeger ook de straatprediking. Het beeld van de heilssoldaat die langs de cafés gaat om de Strijdkreet aan de man te brengen is nog wel bekend, maar behoort toch grotendeels tot het verleden. Vroeger vond straatevangelisatie op veel grotere schaal plaats. Met muziek en zang trok het legerkorps door de straten en op straathoeken en pleinen werd de blijde boodschap verkondigd. Het Leger werft, al predikend in Christus' naam, soldaten voor haar strijd tegen ongeloof, onverschilligheid en zonde, maar ook tegen nood, leed, ellende en verpaupering, en tegen geldaanbidding en materialisme. Het Leger des Heils wordt wel het kerkgenootschap van de opgestroopte mouwen genoemd: er was en is zeer veel aandacht voor hulp aan de (geestelijk en maatschappelijk) ontspoorde medemens, waarbij de strijd tegen het alcoholisme in industriesteden historisch is. Heden ten dage zijn het daklozen, verslaafden, prostituees en eenzamen die op de steun van het Leger des Heils kunnen rekenen, veelal daar waar het werkterrein van andere instellingen eindigt. Internationaal was en is het werk in ontwikkelingslanden belangrijk. Het Leger des Heils Nederland Op 8 mei 1887 vond de eerste evangelisatie-bijeenkomst plaats in een zaal aan de Gerard Doustraat in Amsterdam. Er knielden die dag zestien mannen en vrouwen neer aan de zondaarsbank. In september van datzelfde jaar reikte commissioner Smith in Amsterdam de vlag uit aan een korps van meer dan honderd heilssoldaten. Na een jaar waren er al 7 korpsen, ondanks de grote tegenstand die hier en daar werd ondervonden. Toen na enkele jaren het maatschappelijk werk bekend raakte, won het Heilsleger snel aan sympathie. Aan het begin van de 20e eeuw waren er in Nederland al 60 korpsen en 18 maatschappelijke inrichtingen. Op 1 september 1921 splitste een kleine groep zich uit onvrede met de leiding in Engeland af en richtte het Nederlandsch Leger des Heils op, dat op 30 maart 2003 opgeheven werd. In de provincies Groningen, Friesland en Drenthe vond een herstart plaats onder de naam Noordelijk Heilsleger. Tot op heden werken de twee organisaties, het Noordelijk Heilsleger en het Leger des Heils, gescheiden van elkaar. De verschillen zijn onder andere het ontbreken van de karakteristieke S op de uniformen van de leden van het Nederlandse Leger des Heils/Noordelijk Heilsleger. In het Noorden is het sergeant Wildeman die het Noordelijk Heilsleger en het Nederlands Leger des Heils een gezicht gegeven heeft. Doordat hij al ruim 40 jaar met zijn collectebus in de Groninger binnenstad collecteert – en deels ook door zijn controversiële optreden – geniet hij regionale en in enige mate ook nationale bekendheid. Op 11 november 1976 werd het Nationaal Kruisleger opgericht, voornamelijk vanwege theologische meningsverschillen met het Leger des Heils. In 1962 telde het Leger des Heils in Nederland 108 korpsen en 59 inrichtingen. In 1978 waren er 100 korpsen en 75 inrichtingen, centra en bureaus. Vooral "majoor" Bosshardt (laatstelijk 'luitenant-kolonel', maar in de volksmond nog steeds 'majoor') en haar "Goodwill- centrum" in Amsterdam hebben het Leger des Heils na de oorlog een gezicht gegeven. Ze werd een nationale figuur toen ze op 19 februari 1959 op de televisie verscheen. Ze werd bekend als "een van de weinigen die spontaan door Juliana werden gezoend" en als de heilsofficier die samen met Beatrix de Strijdkreet verkocht in Amsterdamse kroegen op 28 april 1965. "Majoor" Bosshardt overleed op 25 juni 2007 op 94-jarige leeftijd.
Bron: Celebrations mark 100 years since William Booth won the freedom of Nottingham on The Salvation Army: UK & Ireland Uploader: Irmgard op de Duitstalige Wikipedia. Verplaatst vanaf de.wikipedia naar Commons door Ireas met behulp van CommonsHelper. Bron: Library of Congress via digitaal ID cph.3g10026 Salvation Army World War I poster 02.jpg Museum JoCas

   © Museum JoCas tekst, -en Wikipedia zie tab Info 

 Museum JoCas 

William Booth
William Booth (1829 - 1912) was de Britse stichter en de eerste generaal van het Leger des Heils. Hij was de enige overlevende zoon van Samuel Booth en Mary Moss. Samuel Booth was een rijk man, wiens zaak in zijn latere leven failliet ging. In 1842 overleed zijn vader, en liet zijn vrouw en kind arm achter. Vlak na de dood van zijn vader bekeerde hij zich en werd sterk gelovig. Hij gaf preken in de kerk en op straat, en werd later een evangelist binnen de methodisten (stroming in het protestantisme en vindt zijn oorsprong in de 18e eeuw). Hij kreeg in 1858 een pastoraat toegewezen in Gateshead (Noordoost- Engeland) waar hij niet blij mee was. Hij wilde zich volledig wijden aan het evangeliseren, en vond dat de taken van het pastoraat hem hierbij in de weg stonden. In 1861 werd zijn verzoek om zich volledig te wijden aan het evangeliseren opnieuw afgewezen en vlak daarna werd hij een onafhankelijk evangelist. Zijn boodschap bleef echter hetzelfde. Hij trouwde Catherine Mumford op 16 juni 1855, en zij kregen acht kinderen. In 1865 richtte Booth samen met zijn vrouw de East London Revival Society (later East London Christian Mission, daarna kortweg The Christian Mission en vanaf 1878 The Salvation Army) op, en hij organiseerde bijeenkomsten in het Londense East End op zondagen, waar ze redding boden aan degenen die het het meest nodig hadden, waaronder alcoholisten, criminelen en prostituees. Hij opende ook een gaarkeuken. In 1878 veranderde de naam van de organisatie naar het "Leger des Heils" (The Salvation Army), en ook de structuur werd zoals die in het leger was. William Booth en de andere soldaten in Gods leger trokken ten strijde in hun uniform voor de bijeenkomsten. Booth werd de Generaal, en de andere evangelisten kregen hun bijbehorende rang. De Generaal stichtte posten voor Gods Leger in 58 verschillende landen en kolonies, en reisde veel om bijeenkomsten te organiseren. Hij gaf een tijdschrift uit en schreef een aantal boeken. Ook zijn er een aantal liederen van zijn hand. Zijn boek 'In Engelands Donkerste Wildernissen en De Weg ter Ontkoming' werd een bestseller nadat het in 1890 werd uitgebracht. De meningen over het Leger des Heils en William Booth veranderden uiteindelijk van minachting naar respect, en William ging op bezoek bij koningen, keizers en presidenten. Ook de kranten gebruikten zijn titel "de Generaal" met respect. De boodschap die het echtpaar Booth brengt (ook Williams echtgenote Catherine Mumford is actief evangeliste) slaat aan, al worden ze soms bekogeld met straatvuil, rotte eieren en dode ratten. Een paar jaar later, in 1868, zijn er in Londen al 13 evangelisatie-posten. Een van de eerste zalen die in gebruik werden genomen was de People’s Mission Hall, een gebouw waar 1500 mensen konden samenkomen om naar de prediking te luisteren, maar waar per dag ook 5000 liter soep kon worden gemaakt: volgens William Booth hadden hongerige magen geen oren. Gaandeweg kwamen een uniform en een pet in gebruik waarop driemaal de letter S te zien was: Soup, Soap and Salvation. Voor het aanhoren van het evangelie, het verhaal over Jezus, de redder, werd indien nodig ook het vuil van de straat met zeep weggewassen. Het Leger des Heils combineert de verkondiging met het praktiseren van de geloofsovertuiging in de vorm van directe maatschappelijke hulpverlening aan diegenen in de samenleving die geen helper hebben, zoals daklozen, prostituees en verslaafden. Het Leger heeft een organisatiemodel dat enigszins lijkt op dat van een krijgsmacht, en de bestuurders hebben "militaire" rangen. Hoofd van het Leger is generaal André Cox (sinds 2013). Het Leger des Heils formuleert de eigen missie als volgt: “Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke Kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie”. Het doel van het Leger des Heils is:“Het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus "in woord en daad". William Booth overleed op 83-jarige leeftijd. Hij ligt samen met zijn vrouw begraven op de Abney Park Begraafplaats in Londen. Het Leger des Heils Er is binnen het Kerkgenootschap Leger des Heils veel aandacht voor de persoonlijke bekering: “Alle leden van de organisatie belijden door de genade Gods gered te zijn van de schuld en de macht van de zonde. Zij zijn er zich van bewust, dat zij zijn "gered om te redden", soldaten, die strijden om anderen voor Christus te winnen. Vandaar de aanvallende methoden van het Leger." De opwekkingssamenkomsten spelen een grote rol; vroeger ook de straatprediking. Het beeld van de heilssoldaat die langs de cafés gaat om de Strijdkreet aan de man te brengen is nog wel bekend, maar behoort toch grotendeels tot het verleden. Vroeger vond straatevangelisatie op veel grotere schaal plaats. Met muziek en zang trok het legerkorps door de straten en op straathoeken en pleinen werd de blijde boodschap verkondigd. Het Leger werft, al predikend in Christus' naam, soldaten voor haar strijd tegen ongeloof, onverschilligheid en zonde, maar ook tegen nood, leed, ellende en verpaupering, en tegen geldaanbidding en materialisme. Het Leger des Heils wordt wel het kerkgenootschap van de opgestroopte mouwen genoemd: er was en is zeer veel aandacht voor hulp aan de (geestelijk en maatschappelijk) ontspoorde medemens, waarbij de strijd tegen het alcoholisme in industriesteden historisch is. Heden ten dage zijn het daklozen, verslaafden, prostituees en eenzamen die op de steun van het Leger des Heils kunnen rekenen, veelal daar waar het werkterrein van andere instellingen eindigt. Internationaal was en is het werk in ontwikkelingslanden belangrijk. Het Leger des Heils Nederland Op 8 mei 1887 vond de eerste evangelisatie- bijeenkomst plaats in een zaal aan de Gerard Doustraat in Amsterdam. Er knielden die dag zestien mannen en vrouwen neer aan de zondaarsbank. In september van datzelfde jaar reikte commissioner Smith in Amsterdam de vlag uit aan een korps van meer dan honderd heilssoldaten. Na een jaar waren er al 7 korpsen, ondanks de grote tegenstand die hier en daar werd ondervonden. Toen na enkele jaren het maatschappelijk werk bekend raakte, won het Heilsleger snel aan sympathie. Aan het begin van de 20e eeuw waren er in Nederland al 60 korpsen en 18 maatschappelijke inrichtingen. Op 1 september 1921 splitste een kleine groep zich uit onvrede met de leiding in Engeland af en richtte het Nederlandsch Leger des Heils op, dat op 30 maart 2003 opgeheven werd. In de provincies Groningen, Friesland en Drenthe vond een herstart plaats onder de naam Noordelijk Heilsleger. Tot op heden werken de twee organisaties, het Noordelijk Heilsleger en het Leger des Heils, gescheiden van elkaar. De verschillen zijn onder andere het ontbreken van de karakteristieke S op de uniformen van de leden van het Nederlandse Leger des Heils/Noordelijk Heilsleger. In het Noorden is het sergeant Wildeman die het Noordelijk Heilsleger en het Nederlands Leger des Heils een gezicht gegeven heeft. Doordat hij al ruim 40 jaar met zijn collectebus in de Groninger binnenstad collecteert – en deels ook door zijn controversiële optreden – geniet hij regionale en in enige mate ook nationale bekendheid. Op 11 november 1976 werd het Nationaal Kruisleger opgericht, voornamelijk vanwege theologische meningsverschillen met het Leger des Heils. In 1962 telde het Leger des Heils in Nederland 108 korpsen en 59 inrichtingen. In 1978 waren er 100 korpsen en 75 inrichtingen, centra en bureaus. Vooral "majoor" Bosshardt (laatstelijk 'luitenant-kolonel', maar in de volksmond nog steeds 'majoor') en haar "Goodwill-centrum" in Amsterdam hebben het Leger des Heils na de oorlog een gezicht gegeven. Ze werd een nationale figuur toen ze op 19 februari 1959 op de televisie verscheen. Ze werd bekend als "een van de weinigen die spontaan door Juliana werden gezoend" en als de heilsofficier die samen met Beatrix de Strijdkreet verkocht in Amsterdamse kroegen op 28 april 1965. "Majoor" Bosshardt overleed op 25 juni 2007 op 94-jarige leeftijd.
Bron: Celebrations mark 100 years since William Booth won the freedom of Nottingham on The Salvation Army: UK & Ireland Uploader: Irmgard op de Duitstalige Wikipedia. Verplaatst vanaf de.wikipedia naar Commons door Ireas met behulp van CommonsHelper. Bron: Library of Congress via digitaal ID cph.3g10026 Salvation Army World War I poster 02.jpg